Mittstäd i Åre

Mittstäd fortsätter sin resa i Norrland och har nu sett en ökad efterfrågan i Åre. I slutet av 2020 skrev Mittstäd ett ramavtal med Skistar Åre och de senaste veckorna har fler och fler förfrågningar kommit in.

Åre hade en topp av besökare under julhelgerna medan januari har varit en ganska lugn period. Men de senaste veckorna har bokningarna ökat och de flesta stugorna/ lägenheterna är fullbokade de närmaste månaderna. Vilket innebär att efterfrågan av städtjänster ökar i samma takt.

Mittstäd har i avtalet med Skistar ansvar över två områden vilket innebär att in/utflyttningsdagarna är intensiva. Under vardagarna har de uppdrag åt privatkunder och i Duved städar de tågen nästan varje dag.

Lars Holmlund, tycker att Åre är en intressant ort att satsa på även om den har sina utmaningar. ”Den är inte lik våra andra filialer eftersom det är många svängningar och utmaningen är att få till bra scheman för personalen”. Lars avslutar; ”För att kunna bygga upp en stabilare filial på sikt måste vi komma in på företag som har löpande städavtal”.