Vy Tåg väljer Mittstäd för Norrtåg

Mittstäd vill alltid göra det där lilla extra. De har varit väldigt ambitiösa ända från start. Kim Ekman, försäljningsansvarig Vy Tåg

Kom i tid, annars rullar arbetsplatsen ifrån dig. Och var beredd på förseningar som minimerar din tid för den viktiga städinsatsen. Mittstäds uppdrag på Norrtågs fordon är fartfyllt.

– Det krävs flexibilitet och en väldigt bra förmåga att planera ut sin personal för att tillhandahålla städtjänsten för oss, säger Kim Ekman, försäljningsansvarig för Vy Tåg och gruppchef för Norrtåg.

Tågen ägs av Norrtåg AB som sin tur ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Vy Tåg är utföraren som planerar, kör och sköter servicen ombord. Sedan 2016 anlitar de Mittstäd som städleverantör för de drygt 20 tåg som bland annat går från Storlien till Sundsvall och ända upp till Kiruna. Vissa kontorslokaler ingår också i uppdraget.

– Förutom städtjänster är Mittstäd oss behjälpliga med att furnera tågen, alltså lasta bistrovaror och sköta en form av catering. De tar emot beställningar från vår personal och håller ett lager med våra bistrovaror, berättar Kim Ekman.

Att arbeta i utrymmen som ständigt är på väg någonstans innebär lite speciella förfaranden för såväl personalen ombord som Mittstäds medarbetare.

– Tågbranschen är dynamisk! Vi har våra tidtabeller, men trafiken är dynamisk i den mening att det ofta blir tvära kast. Det kan lätt bli vissa förseningar som slår hål på planeringen för städtiden. Och vissa tåg kan inte städas under natten och måste då hanteras mitt på dagen, mellan två avgångar, säger Kim Ekman.

Nya förutsättningar på kort varsel kräver en välövad förmåga att prioritera. För rent måste det givetvis bli innan nya passagerare stiger ombord.

– Vi tycker att Mittstäds medarbetare har varit väldigt ambitiösa ända från start. De är nära, personliga, har en kompetent ledning och duktiga medarbetare. De passar i rollen som spindeln i nätet och vill alltid göra det där lilla extra för att vara oss behjälpliga i de olika situationer som uppstår, säger Kim Ekman.

Erfarenhet har vässat förmågorna ytterligare och i takt med att Mittstäd fått ökad insikt i tågbolagets behov, har de också kunnat föreslå möjliga förbättringar.

– Det är något vi uppskattar, att de är på tårna och uppmärksammar oss på avvikelser. Det är inte ett lätt städuppdrag med tanke på den trafik vi bedriver. Men Mittstäd har utvecklats under åren och lärt sig om vår vardag. Jag upplever att de alltid har haft en nära dialog med oss som beställare. De har varit väldigt engagerade och hela tiden velat lära sig mer, säger Kim Ekman.

I en tillvaro som styrs av tidtabellen, är smidig kommunikation extra viktig.

– En stor fördel med just Mittstäd är att de har en platt organisation. Har vi tillfälliga utmaningar kan vi direkt ringa till ansvarig hos dem med vetskapen att de har en god dialog och ett gott samarbete inom sin organisation och därför snabbt kan hjälpa oss, säger Kim Ekman.