Kvalitetspolicy

 • Vår personal har rätt förutsättningar för att kunna leverera en lokalvård med hög kvalitet.
 • Genom god och tydlig kommunikation och ständig utveckling skapas möjligheter till nöjda kunder.
 • Företaget arbetar kontinuerligt med att:
  • Bevaka att företaget följer gällande lagar och andra krav.
  • Hålla kontakt med alla intressenter och bevakar förändringar i deras behov och förväntningar.
  • Arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemet och dess funktionalitet.

Miljöpolicy

 • Verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt, t ex genom att vi endast använder miljömärkta kemikalier i dagligt städ.
 • Företaget arbetar kontinuerligt med att:
  • Bevaka att företaget följer gällande lagar och andra krav inom miljöområdet.
  • Ha miljöfokus i alla led, för att skydda miljön och förebygga förorening.
  • Arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.