Avtal med Bräcke Kommun

Mittstäd har skrivit avtal med Bräcke Kommun. Under 2021 har Mittstäd ett avtal med Bräcke kommun för bygg- och flyttstäd samt sanering av deras fastigheter i Bräcke, Kälarne och Gällö.

Mittstäd har städentreprenader hos flera privata företag i Bräcke inom både butiker och industri sedan tidigare. Men nu stärker de sin position i Bräcke kommun och Jämtlands län.