Faradium Bygg

Vi välkomnar flera nya kunder i november, en av dem är Faradium bygg som har ett företagsabonnemang för sitt nyrenoverade kontor uppe i Granloholm. Mittstäd är även en del i deras entreprenader där vi utför byggstäd.

Faradium utför alla typer av ny- och ombyggnationer med inriktning mot företagskunder. De har en mångårig erfarenhet inom byggbranschen och en kompetent personalstyrka, som idag består av 30-tal medarbetare. Deras kunder finns bl.a. inom Industrin, Fastighetsbolag, Svenska kyrkan, Kommun och Landsting.

Faradium – En trygg byggpartner du kan lita på.