Mittstäd certifierade i ISO 9001 & 14001

Mittstäd i Norrland AB kickade igång 2022 med att få deras ledningssystem certifierat enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Resan under 2021 att bygga upp ett ledningssystem har krävt många timmar med diskussioner, dokumentation, utbildningar och reflektioner. ”Ett arbete som inte nått målet om det inte varit för alla engagerade medarbetarna som vi har runt om på våra kontor i Norrland” – kommenterar Lars Holmlund, VD på Mittstäd.

Med Certifikatet kommer bara fördelar

Mittstäd startade hösten 2020 och är nu över 60 anställda och finns på 8 orter i Norrland. I och med certifieringen visar det inte bara att de är ett kvalitativt och miljöinriktad företag på marknaden utan även att de är en mer attraktivare arbetsgivare med ordning och reda. Victoria Larsson Krook, Driftchef poängterar att ledningssystemet gör det lättare för henne att ge driftpersonalen bättre förutsättningar och samtidigt få en röd tråd att utveckla våra leveranser framåt.

Vidare har det även öppnats upp fler möjligheter på marknaden där mittstäd kan vara med och konkurrera om de större städkontrakten där det oftast är krav på ISO 9001 & 14001. Stefan Wickström, Affärschef är glad över att certifieringen är i hamn eftersom fler och fler aktörer ställer det som krav på sina samarbetspartner. Vi har även säkrat upp många av våra befintliga kunder som också ställt krav på certifiering för att vi ska kunna fortsätta med våra leveranser.